Skip to main content

Algemene informatie

Bestuur

Stefan Veenstra. Stefan is voorzitter van de stichting. Hij is dierenarts en eigenaar van integratief diergeneeskundig centrum Natuurlijk Gezonde Dieren in Amsterdam. Stefan heeft de stichting opgericht om zijn passie voor zijn werk in Natuurlijk Gezonde Dieren kracht te geven in de vorm van onderwijs en onderzoek.

Marije van der Vlist. Marije is secretaris van de stichting. Ze werkt ook als dierenarts en acupuncturist in Natuurlijk Gezonde Dieren.

Rene Lubbrink. Rene is de boekhouder van Natuurlijk Gezonde Dieren en heeft als taak de financien van de stichting in goede banen te leiden.

happy dog
happy dog

Betalingsvoorwaarden onderwijs.

U ontvangt na inschrijving een bevestiging van ons. Het onderwijsgeld moet betaald zijn voor aanvang van het betreffende onderwijs. Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Mocht u in termijnen willen betalen kunt u contact met ons opnemen.

Annulering van het onderwijs

U kunt het onderwijs schriftelijk annuleren. Dit is kosteloos tot 4 weken voor de aanvangsdatum van het onderwijs.

Bij annulering 4 tot 2 weken voor aanvang vindt 80% restitutie van het geld plaats.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang vindt geen restitutie van het geld plaats. Afhankelijk van de reden kunt u op een later moment dezelfde cursus volgen.

Bij overmacht behoudt de stichting zich het recht voor een cursus te annuleren. Een reden kan zijn als er te weinig deelnemers zijn om het onderwijs kostendekkend te organiseren. De ingeschreven cursisten zullen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden en als het onderwijsgeld al betaald is, wordt dit zo snel mogelijk teruggestort.

Disclaimer

Stichting Integratieve Diergeneeskunde en/of Natuurlijk Gezonde Dieren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het gegeven onderwijs.

Stichting Integratieve Diergeneeskunde en/of Natuurlijk Gezonde Dieren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop cursisten de opgedane kennis in de praktijk toepassen.