Skip to main content

Missie en visie

Onze missie is het bekend maken en het verspreiden van de integratieve diergeneeskunde.

We zullen ons in eerste instantie toeleggen op voeding, kanker, arthrose en het mentale dier en de relatie met de verzorger.

happy dog

Let food be thy medicine and medicine be thy food

Hippocrates

The food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison.

Ann Wigmore

Twee quotes die aangeven hoe belangrijk voeding is in het handhaven van de gezondheid, gebruikt kan worden bij de therapie, maar ook tot ernstige ziekte kan leiden tot de dood er op volgt. Voeding staat hierom in Natuurlijk Gezonde Dieren centraal. Voeding is een ondergeschoven kindje in de diergeneeskunde maar zal een belangrijke basis zijn in de Stichting Integratieve Diergeneeskunde.

De World Health Organization heeft erkend dat een goede darmwerking bij mensen invloed heeft op diarree, obstipatie, IBD, IBS, allergieen, kanker, hart en vaatziekte, urineweginfecties en depressies. Bij dieren is hier nog weinig onderzoek gedaan.

Naast onderwijs en onderzoek in alles wat met voeding en het maagdarm stelsel te maken heeft willen we ons ook toeleggen op de oncologie en arthrose. Een groot deel van de honden en katten heeft met een van deze of met beide ziekte te maken. Door een integratieve benadering te geven aan de therapie kunnen we hier veel in betekenen.  Ook dit zullen we met workshops en onderzoek gaan blootleggen.

Als laatste belangrijke peiler in het onderwijs en onderzoek is de energetische band in een gezin waar het huisdier in woont. Het kan geen toeval zijn dat bijna alle verzorgers die een sterke band hebben met hun huisdier bij een chronische ziekte exact dezelfde Chinese diagnose hebben.

happy dog